Veilig Verkeer Nederland

Voor Veilig Verkeer Nederland maak ik foto’s voor lesmateriaal.
Foto’s voor en met leerlingen van basisscholen, in diverse verkeerssituaties.